• Product Type Sake Nihonshu
 • Category Usu Nigori
 • Alcohol Alc. 16% Vol.
 • Producer Les Larmes du Levant
 • Region France
 • Tasting temp. Cold
 • Aromatic profile Mineral, vivid

Tenshin

40,00 €

Print
 • Sake Nihonshu
 • Usu Nigori
 • Alc. 16% Vol.
 • Les Larmes du Levant
 • France
 • Cold
Les Larmes du Levant

Send to a friend

Send to a friend

Tenshin

Tenshin